Formulier online donateur worden | Online üyelik başvurusu

1. Müracaat edenin kimlik bilgileri / Gegevens aanvrager

Adı | Naam
Soyadı | Achternaam
Doğum yeri | Geboorteplaats
Doğum tarihi | Geboortedatum
Cinsiyeti | Geslacht
Erkek | ManKadın | Vrouw
 
Tabiyeti | Nationaliteit
Türk | TurksHollanda | Nederlands
 
Hastalık | Bijzondere ziektes
 

2. Eşinin kimlik bilgileri / Gegevens partner

Adı | Naam
Soyadı | Achternaam
Doğum yeri | Geboorteplaats
Doğum tarihi | Geboortedatum
Cinsiyeti | Geslacht
Erkek | ManKadın | Vrouw
 
Tabiyeti | Nationaliteit
Türk | TurksHollanda | Nederlands
 
Hastalık | Bijzondere ziektes
 
 
 
Adres
Postcode
Woonplaats
Cenaze teslim yeri | Begraafplaats
Telefon | Telefoonnummer
Cep | Mobiel nummer
E-mail

18 yaşından gün almamış çocukları / Kinderen tot 18 jaar

Adı ve Soyadı | Naam en achternaam Adı ve Soyadı | Naam en achternaam Doğum tarihi | Geboortedatum Doğum yeri | Geboorteplaats Cinsiyeti | Geslacht
1 Man Vrouw
2 Man Vrouw
3 Man Vrouw
4 Man Vrouw
 
Adı ve Soyadı | Naam en achternaam Doğum tarihi | Geboorte datum Doğum yeri | Geboorte plaats Cinsiyeti | Geslacht
ManVrouw
ManVrouw
ManVrouw
ManVrouw

 
Canlar Vakfı başkanlığınca hazırlanan cenaze fonu üyelik müracaat şartları dahilinde üyeliğimin kabulünü arz ederim. | Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en wil graag contribuant worden.
Kayıt masraflarını ve senelik aidati kabul ediyorum. Kabul edilmeden önce benimle (telefonla) görüşülecektir. | Ik ga akkoord met de administratieve inschrijfkosten en contributie. Bij acceptatie wordt de contributievaststellingen voorafgaand aan mij (telefonisch) kenbaar gemaakt.
 
 

YETKİ BÖLÜMÜ | MACHTIGING

Belirtilen yıllık aidatımın Canlar Vakfı Cenaze Fonuna ödenmesine yetki veriyorum.
Vermiş olduğum yetkiyi yazılı müracaatla durdurma hakkına sahibim

Ik verleen hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan Stichting Canlar om van mijn genoemde rekening
bedragen af te schrijven wegens de voor een contributie verschuldigde vergoedingen.

Katılıyorum | Akkoord
Adı ve Soyadı | Naam en achternaam
Banka nr | IBAN bankrekeningnummer